17 კვადრატი

თბილისი, გია ჭანტურიას ქუჩა 8

ტიპი: სუვენირების მაღაზია



Facebook: 17 კვადრატი
humanoid@gmail.com
(+995 5 93)442627; (+995 5 93)959960




    დროები

  • სამუშაო საათები 12:00 - 23:00
  • სამუშაო დღეები ყოველდღე