ძველი მეტეხი

თბილისი, მეტეხის ქუჩა 3


oldmetekhi1@yahoo.com
~ | (+995 32)2747407




  დროები

 • სამუშაო საათები 11:30 - till last guest leaves





 • პირობები

 • ინტერნეტი wifi



 • სერვისი

 • ბარათით გადახდა
 • პარკინგი



 • კულტურა

 • ცოცხალი მუსიკა




 • კვება

 • ადგილების რაოდენობა 115
 • სამზარეულო ქართულ - ევროპული