იბერია

თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი


(+995 32)2520202
  დროები

 • სამუშაო საათები 11:00 - დან ბოლო სტუმრის წასვლამდე


 • სერვისი

 • ბარათით გადახდა
 • პარკინგი • კულტურა

 • მუსიკა შერეული
 • ცოცხალი მუსიკა
 • კვება

 • ადგილების რაოდენობა 170
 • სამზარეულო ქართულ - ევროპული