მასპინძელო

თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა 7


  დროები

 • სამუშაო საათები 24 საათი

 • პირობები

 • ინტერნეტი wifi • სერვისი

 • ბარათით გადახდა
 • პარკინგი • კულტურა

 • ცოცხალი მუსიკა
 • კვება

 • სამზარეულო ეროვნული